CONTAL OK spol. s r.o. pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Aktivity spoločnosti sú dlhodobo sustreďované na oblasti prístupových a informačných systémov. Spoločnosť od svojho založenia exportuje svoje produkty prevažne do Škandinávie a od roku 2000 ponúka svoje služby aj na domácom trhu. V Škandinávii tvoria najväčšiu časť produkcie prístupové, zabezpečovacie a tiež poplachové systémy. Telecall, alarmová aplikácia určená na registráciu poplachových udalostí má na území Švédska vedúce postavenie na trhu. Na Slovensku sa spoločnosť zaoberá hlavne vývojom, výrobou a implementáciou moderných informačných systémov (dochádzkový, stravný a návštevný systém). V roku 2012 pribudol do portfólia systém pre monitorovanie výrobných pozícií s možnosťou výpočtu úkolových miezd.

Čo Vám ponúkame?

Portfólio našich produktov tvoria komplexné riešenia v oblasti personálnych a bezpečnostných systémov. Do našich produktov vkladáme dlhoročné skúsenosti s vývojom v danej oblasti. Vývoj je vo veľkej miere ovplyvnený požiadavky našich zákazníkov.  Našim cieľom je prinášať na trh spoľahlivé produkty a kvalitné služby, ktoré efektívne pomáhajú našim zákazníkom pri každodennej práci.

CONTAL OK © 2015 - Všetky práva vyhradené

Go to top