Je vaša identifikačná karta bezpečná?

Pri výbere dochádzkového alebo prístupového systému je okrem iných kritérií dôležité zvoliť vhodný typ identifikačných kariet. Na Slovensku sa v riešeniach pre oblasti HR a bezpečnosti budov používa niekoľko typov identifikačných kariet, ale nie všetky sú rovnako bezpečné. Stále najviac rozšírená technológia používa takzvané read only karty, teda karty s pevným identifikátorom, ktorý nie je možné zmeniť. Problémom pri týchto kartách však je, že identifikátor karty je veľmi jednoduché kopírovať a karty „naklonovať“.

Existujú aj iné technológie, ktoré výrazne zvyšujú celkovú bezpečnosť riešení, ktorých sú súčasťou. Tieto technológie umožňujú vami zvolený identifikátor alebo informáciu zapísať do pamäte karty. Zápis je možný len pomocou zapisovacieho kľúča, ktorý si môžete vytvoriť, alebo oň požiadate dodávateľa kariet. Na čítanie zapísaných údajov slúžia potom čítacie kľúče. Ide teda o vysoko bezpečný kryptovaný prenos informácií z identifikačnej karty do príslušnej softvérovej aplikácie. Navyše tieto karty sú multiaplikačné, čo znamená, že do rôznych častí pamäte karty, takzvaných sektorov, môže zapisovať a následne z nich čítať informácie nezávisle viacero aplikácií.

V súčasnosti sa v mnohých spoločnostiach vykonávajú interné či externé bezpečnostné audity týkajúce sa nielen ochrany hmotného majetku, ale aj duševného vlastníctva. Ako príklady je možné uviesť vývoj rôznych zariadení, komponentov a podobne. Preto je dnes na mieste položiť si otázku: Je identifikačná karta, ktorú používame, skutočne bezpečná?


14. 6. 2019 PM profile Peter Melišík Zdieľať odkaz:

cta

Riešenia, ktoré budete používať

Máme tie správne nástroje na zabezpečenie vašej firmy.

Vážený zákazník,

v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať za doterajšiu spoluprácu a dôveru.

Zároveň by sme Vás chceli touto cestou informovať, že od 1.10.2022 spoločnosť HOUR, spol. s r.o. (ďalej HOUR), ktorá je 100% vlastníkom našej spoločnosti, prevezme všetky aktivity CONTAL OK, spol. s r.o. (ďalej CONTAL OK) na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť CONTAL OK sa naďalej bude zameriavať na vývoj a výrobu hardvéru identifikačných systémov, čo bolo jej primárnou oblasťou od založenia spoločnosti, pričom tento hardvér bude v rámci tuzemského trhu dodávať výlučne prostredníctvom spoločnosti HOUR. Aby bola zabezpečená kontinuita v kvalite poskytovaných služieb, súčasťou tejto zmeny je aj prechod zamestnancov CONTAL OK, ktorí zabezpečujú obchodné aktivity, poskytovanie hot-line, implementácie a vývoj softvéru identifikačných systémov, do spoločnosti HOUR.

 Viac informácií nájdete TU.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language