Oznámenie o zmene vlastníka spoločnosti

Dňa 27.4. 2019 sa vlastníkom spoločnosti Contal OK stala spoločnosť HOUR. Tomuto kroku predchádzala dlhodobá intenzívna spolupráca pri dodávkach identifikačných systémov pre oblasti HR, kde HOUR patrí medzi popredné firmy na Slovensku, a riešení pre monitorovanie výrobných procesov a zabezpečenie budov, ktoré sú doménou Contal OK.


„Akvizícia spoločnosti Contal OK je logickým pokračovaním našej dlhoročnej spolupráce v poskytovaní komplexných riešení," 

povedal Rastislav Wölcz, riaditeľ stratégie a rozvoja v HOUR.


Vďaka spojeniu so spoločnosťou HOUR môže CONTAL OK aj naďalej intenzívne napredovať vo vývoji a výrobe identifikačných systémov a ponúkať svojim zákazníkom inovatívne zariadenia, kvalitný softvér a spoľahlivé služby.


„Pre spoločnosť Contal OK je vstup strategického partnera impulzom pre ďalší rozvoj a upevnenie dôvery svojich zákazníkov,“ 

reaguje Ján Nízky, riaditeľ Contal OK.


Tento krok zároveň umožňuje obom spoločnostiam flexibilnejšie reagovať na požiadavky rýchlo sa meniaceho trhu a rozšíriť používanie identifikačných technológii do nových oblastí firemných procesov.

Dlhoročná spolupráca, ktorá vyústila do spojenia našich spoločností, je pevným základom pre budúci rozvoj našich produktov.


2. 5. 2019 Predvolený administrátor Zdieľať odkaz:

Oznamy

cta

Riešenia, ktoré budete používať

Máme tie správne nástroje na zabezpečenie vašej firmy.

Vážený zákazník,

v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať za doterajšiu spoluprácu a dôveru.

Zároveň by sme Vás chceli touto cestou informovať, že od 1.10.2022 spoločnosť HOUR, spol. s r.o. (ďalej HOUR), ktorá je 100% vlastníkom našej spoločnosti, prevezme všetky aktivity CONTAL OK, spol. s r.o. (ďalej CONTAL OK) na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť CONTAL OK sa naďalej bude zameriavať na vývoj a výrobu hardvéru identifikačných systémov, čo bolo jej primárnou oblasťou od založenia spoločnosti, pričom tento hardvér bude v rámci tuzemského trhu dodávať výlučne prostredníctvom spoločnosti HOUR. Aby bola zabezpečená kontinuita v kvalite poskytovaných služieb, súčasťou tejto zmeny je aj prechod zamestnancov CONTAL OK, ktorí zabezpečujú obchodné aktivity, poskytovanie hot-line, implementácie a vývoj softvéru identifikačných systémov, do spoločnosti HOUR.

 Viac informácií nájdete TU.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language