Prístupový systém – na detailoch záleží

Ak chcete chrániť svoj majetok a hodnoty, zamerajte sa na detaily. Ak sa rozhodnete implementovať prístupový systém,  využite všetky jeho možnosti. Prístupový systém je prostriedkom pre riadenie a monitorovanie pohybu osôb v objekte alebo v celom areáli vašej spoločnosti. Nový nástroj, ktorý v prípade úspešnej implementácie získate, zjednoduší pracovné procesy a vytvorí priestor pre rozvoj a kontrolu vášho podnikania.

Pod pojmom prístupový systém nemáme na mysli čítačku na dverách bez možnosti monitorovania stavu dverí s oprávnením vstupu pre všetkých zamestnancov (nezriedka aj bývalých) s platnosťou po dobu 365 dní v roku a 24 hodín denne. Hovoríme o komplexnom systéme, ktorý ponúka viacúrovňovú autentifikáciu osôb, riadenie prístupu v čase podľa kalendára a presných denných plánov. O nástroji, ktorý vás informuje, že niekto zabudol zatvoriť dvere alebo sa pokúšal vstúpiť do chránených priestorov. Takýto systém vďaka samodiagnostickým prvkom dokáže upozorniť používateľa na možné riziko vzniku bezpečnostného problému a spoľahlivo funguje aj v autonómnom režime.

Investícia do vášho podnikania môže mať rôzne formy a prístupový systém patrí k tým základným.  A napokon, aby sme nezabudli, chránite ešte niečo dôležitejšie ako svoj majetok, chránite svojich zamestnancov...


17. 6. 2019 PM profile Peter Melišík Zdieľať odkaz:

cta

Riešenia, ktoré budete používať

Máme tie správne nástroje na zabezpečenie vašej firmy.

Vážený zákazník,

v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať za doterajšiu spoluprácu a dôveru.

Zároveň by sme Vás chceli touto cestou informovať, že od 1.10.2022 spoločnosť HOUR, spol. s r.o. (ďalej HOUR), ktorá je 100% vlastníkom našej spoločnosti, prevezme všetky aktivity CONTAL OK, spol. s r.o. (ďalej CONTAL OK) na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť CONTAL OK sa naďalej bude zameriavať na vývoj a výrobu hardvéru identifikačných systémov, čo bolo jej primárnou oblasťou od založenia spoločnosti, pričom tento hardvér bude v rámci tuzemského trhu dodávať výlučne prostredníctvom spoločnosti HOUR. Aby bola zabezpečená kontinuita v kvalite poskytovaných služieb, súčasťou tejto zmeny je aj prechod zamestnancov CONTAL OK, ktorí zabezpečujú obchodné aktivity, poskytovanie hot-line, implementácie a vývoj softvéru identifikačných systémov, do spoločnosti HOUR.

 Viac informácií nájdete TU.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language