Administratívna budova Ochrana majetku, evidencia pohybu osôb, riadenie vstupu do chránených zón

1 Situácia

Majiteľ deväťposchodovej administratívnej budovy prenajíma priestory viacerým spoločnostiam. Každý nájomník využíva priestory individuálne a v rôznych časoch v priebehu dňa. Všetci nájomníci používajú spoločný hlavný vchod do budovy.

Spoločné vstupné dvere do budovy sú vybavené bezpečnostnou vložkou a každý zamestnanec pracujúci v budove má k dispozícii vlastný kľúč... 

Viac info

Situácia

Majiteľ deväťposchodovej administratívnej budovy prenajíma priestory viacerým spoločnostiam. Každý nájomník využíva priestory individuálne a v rôznych časoch v priebehu dňa. Všetci nájomníci používajú spoločný hlavný vchod do budovy.

Spoločné vstupné dvere do budovy sú vybavené bezpečnostnou vložkou a každý zamestnanec pracujúci v budove má k dispozícii vlastný kľúč. 

Počas neprítomnosti osôb v objekte je hlavný vchod zamknutý, za čo zodpovedá posledná odchádzajúca osoba. Jej povinnosťou je pri svojom odchode vstupné dvere do budovy zamknúť. Počas dňa sú dvere odomknuté a do budovy môže vstúpiť prakticky ktokoľvek z ulice. Vstupy do priestorov, ktoré využívajú nájomníci na jednotlivých poschodiach budovy, nie sú zabezpečené vôbec. Rovnako nie je žiadnym spôsobom obmedzený pohyb osôb po budove prostredníctvom výťahu. 

Po sťažnostiach viacerých spoločností, využívajúcich priestory budovy, zvolal majiteľ budovy stretnutie so všetkými nájomníkmi, na ktorom mu vyčítali tieto nedostatky, týkajúce sa zabezpečenia budovy:

 • Vstup nežiaducich osôb do budovy
 • Riziko krádeže v prenajatých priestoroch jednotlivých spoločností
 • Možné fyzické ohrozenie zamestnancov  pracujúcich v budove
 • Samotné používanie kľúčov
 • V prípade straty vzniká bezpečnostné riziko, ktoré je možné eliminovať len výmenou bezpečnostnej vložky vo dverách a zároveň výmenou všetkých zostávajúcich kľúčov.
 • Nie je možné identifikovať, kto a kedy vstúpil do budovy.
 • Nedodržiavanie pravidiel bezpečnosti
 • Pri odchode zabudne posledná osoba zamknúť vchodové dvere, resp. ani nevie, že je posledná.
 • Ak dôjde k porušeniu pravidiel, je zložité zistiť, kto ich porušil alebo si nesplnil povinnosť.

Po prezentácii výhrad boli stanovené ciele, vedúce k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v budove.

2 Ciele

 • Zabrániť vstupu nežiaducich a cudzích osôb do budovy
 • Identifikovať každú osobu, ktorá vstúpi do budovy
 • Obmedziť pohyb osôb v budove len vo vymedzených priestoroch
 • Kľúče používať len na sekundárne zabezpečenie budovy

3 Riešenie

Po stanovení cieľov bolo dôležité identifikovať konkrétne nástroje, ktorých správne využitie bude viesť k ich naplneniu.  Ako kľúčové nástroje sme vybrali:

 • Prístupový systém pre riadenie a monitorovanie pohybu osôb v budove
 • Zabezpečovací systém pre ochranu priestorov jednotlivých spoločností a samotnej budovy počas neprítomnosti osôb s oprávnením vstupu
 • Systém dverných komunikátorov pre hlavný vchod do budovy a jednotlivé vstupy na každom poschodí. 

Na základe identifikácie nástrojov pre ochranu budovy a zvážení možných riešení bolo rozhodnuté vybaviť budovu prístupovým a zabezpečovacím systémom Contal Nova...

Viac info

Riešenie

Po stanovení cieľov bolo dôležité identifikovať konkrétne nástroje, ktorých správne využitie bude viesť k ich naplneniu.  Ako kľúčové nástroje sme vybrali:

 • Prístupový systém pre riadenie a monitorovanie pohybu osôb v budove
 • Zabezpečovací systém pre ochranu priestorov jednotlivých spoločností a samotnej budovy počas neprítomnosti osôb s oprávnením vstupu
 • Systém dverných komunikátorov pre hlavný vchod do budovy a jednotlivé vstupy na každom poschodí. 

Na základe identifikácie nástrojov pre ochranu budovy a zvážení možných riešení bolo rozhodnuté vybaviť budovu prístupovým a zabezpečovacím systémom Contal Nova. Vzhľadom na vlastnosti systému Contal Nova a skúsenosti z iných podobných riešení bolo nasadenie a uvedenie systému do prevádzky bez neočakávaných ťažkostí. Postupovalo sa krok za krokom:

1 Výber technológie identifikačných kariet

Vzhľadom na bezpečnostné štandardy, ktoré systém Contal Nova podporuje a preferuje, bola pre identifikačné karty použitá technológia Mifare s využitím sektorového čítania kryptovaných údajov uložených na identifikačnej karte.

2 Rozčlenenie budovy na prístupové/alarmové zóny

(spoločné priestory a priestory, ktoré využívajú jednotlivé spoločnosti)

Priestor bol rozčlenený do siedmich zón:

 • spoločné priestory
 • 6 samostatných častí budovy, ktoré využívali nájomníci 

3 Vybavenie jednotlivých častí budovy bezpečnostnými prvkami

Vstupné dvere sme vybavili certifikovaným elektrickým samozamykacím zámkom s bezpečnostným kovaním, čítačkou identifikačných kariet a dverným komunikátorom so zabudovanou kamerou. Elektrický zámok je ovládaný prostredníctvom prístupového systému alebo dverným komunikátorom. To znamená, že pri vstupe do budovy použije oprávnená osoba na vstup identifikačnú kartu a vstupný kód (PIN), alebo návšteve po ohlásení sa cez dverový komunikátor otvorí dvere zodpovedná osoba nájomníka. Kombinácia karty a vstupného kódu zvyšuje úroveň zabezpečenia pri strate alebo odcudzení identifikačnej karty.

V zádverí sme nainštalovali terminál pre zabezpečovací systém, prostredníctvom ktorého možno ovládať alarmové zóny. Do vstupných dverí na každé poschodie sme nainštalovali elektrický dverný zámok, čítačku identifikačných kariet a dverný komunikátor. Keďže sa v budove nachádza výťah, tak aj ten bol vybavený čítačkou identifikačných kariet, aby bolo možné riadiť prístup osôb na jednotlivé poschodia. Všetky alarmové zóny boli vybavené detektormi pohybu a rozbitia skla. Všetci zamestnanci nájomníkov dostali identifikačnú kartu, pomocou ktorej môžu vstúpiť do budovy a tiež do priestorov, do ktorých majú oprávnenie vstupu.

4 Nastavenie pravidiel používania systému

Posledný zamestnanec, ktorý opúšťa priestory svojej spoločnosti alebo budovu, aktivuje na zabezpečovacom termináli alarmovú zónu a zamkne vchodové dvere kľúčom. Ráno prvý človek, ktorý vstúpi do objektu, alarmovú zónu deaktivuje. Potom môže prostredníctvom svojej identifikačnej karty vstúpiť na svoje pracovisko.

5 Pripojenie objektu na PCO

Zabezpečovací systém je prostredníctvom alarmového komunikátora pripojený na PCO (Pult Centrálnej Ochrany) Polície SR.

4 Prínos

 • Ochrana hmotného a nehmotného majetku
 • Zabránenie vstupu nežiaducim osobám do budovy
 • Presná evidencia pohybu osôb v budove
kia logo
2000px Brother logo v2.svg
doka
Donghee
grafobal
HYZA
inteva
Logo of Plastic Omnium
Mobis
osram
Reutter
TEAM
vac
VAHOSTAV SK 2 COLOR 300dpi
cta

Riešenia, ktoré budete používať

Máme tie správne nástroje na zabezpečenie vašej firmy.

Vážený zákazník,

v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať za doterajšiu spoluprácu a dôveru.

Zároveň by sme Vás chceli touto cestou informovať, že od 1.10.2022 spoločnosť HOUR, spol. s r.o. (ďalej HOUR), ktorá je 100% vlastníkom našej spoločnosti, prevezme všetky aktivity CONTAL OK, spol. s r.o. (ďalej CONTAL OK) na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť CONTAL OK sa naďalej bude zameriavať na vývoj a výrobu hardvéru identifikačných systémov, čo bolo jej primárnou oblasťou od založenia spoločnosti, pričom tento hardvér bude v rámci tuzemského trhu dodávať výlučne prostredníctvom spoločnosti HOUR. Aby bola zabezpečená kontinuita v kvalite poskytovaných služieb, súčasťou tejto zmeny je aj prechod zamestnancov CONTAL OK, ktorí zabezpečujú obchodné aktivity, poskytovanie hot-line, implementácie a vývoj softvéru identifikačných systémov, do spoločnosti HOUR.

 Viac informácií nájdete TU.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language