Dochádzkový systém Human Časový manažér / Humanet

V rámci dochádzkového systému ponúkame dve softvérové riešenia, ktoré sú plne kompatibilné s našimi zariadeniami. Human časový manažér ako súčasť kompexného IS Human postavenom na architektúre klient – server a druhé, plne cloudové riešenie Humanet, obsahujúce aj modul Spracovanie dochádzky, ktorý spolu s mobilnou aplikáciou poskytuje maximalizáciu komfortu používateľov.

Každé z riešení komplexne zastreší evidenciu pracovného času zamestnanca a jeho automatické spracovanie podľa užívateľsky definovateľných nastavení. Môžete tak plánovať, evidovať a vyhodnocovať dochádzku zamestnancov, plánovať pohotovosti, vytvárať a schvaľovať žiadanky o neprítomnosť, či sprístupniť online prehľad (ne)prítomností zamestnancov, ktorý vám pomôže zorientovať sa v prezencii zamestnancov na pracovisku.

Human Systémové požiadavky
Humanet Aktuálna verzia niektorého z internetových prehliadačov  ChromeFirefoxEdgeSafariOperaIE 11.

Systém, ktorému nič nechýba

  • Kontrola dochádzkových dát zamestnancami na snímači alebo cez web aplikáciu
  • Okamžité zistenie prítomnosti zamestnancov na pracovisku
  • Informácie dostupné v reálnom čase
  • Plánovanie dochádzkypohotovosti, dovoleniek
  • Eliminácia chýb spôsobených manuálnym spracovaním
  • Automatické sledovanie tvorby a čerpania nadčasov v rámci zvoleného obdobia
  • Komfortný prenos údajov o schválenej dochádzke priamo do miezd
Contal karta Contal karta

CONTAL karta

je zabezpečená najvyššími štandardmi a jedna jediná vám postačí pre všetky naše riešenia.

grafobal
HYZA
inteva
Logo of Plastic Omnium
Mobis
osram
Reutter
TEAM
VAHOSTAV SK 2 COLOR 300dpi
vac
doka
cta

Riešenia, ktoré budete používať

Máme tie správne nástroje na zabezpečenie vašej firmy.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language