Access Systems – Details That Matter

If you want to protect your property and your values, focus on the details! If you are deciding to install an access system, make sure you use its potential to the fullest! An Access System is a means of controlling and monitoring the movement of persons on your premises. This new tool will make your work easier and will help you better control your business.

By “Access System,” we do not mean a card reader on the door that does not check whether those passing have the necessary authorization, or a reader that operates 24 hours a day 365 days a year. Here we are talking about a complex system that offers the multi-level authentication of persons, allowing access only according to the calendar and specific daily plans. We are talking about a tool that will inform you that someone forgot to close the door or that they tried to enter a protected area. Such system, thanks to the elements of self-diagnosis, will be able to notify the user about a potential danger. What’s more, it works completely autonomously.

You can invest in your business in many ways, but the investment into your safety should be automatic. By having a reliable access system, you are not only protecting your property, you are also protecting your employees.


17. 6. 2019 PM profile Peter Melišík Share:

cta

The solutions you will be using

We have the right tools for ensuring the safety of your company.

Vážený zákazník,

v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať za doterajšiu spoluprácu a dôveru.

Zároveň by sme Vás chceli touto cestou informovať, že od 1.10.2022 spoločnosť HOUR, spol. s r.o. (ďalej HOUR), ktorá je 100% vlastníkom našej spoločnosti, prevezme všetky aktivity CONTAL OK, spol. s r.o. (ďalej CONTAL OK) na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť CONTAL OK sa naďalej bude zameriavať na vývoj a výrobu hardvéru identifikačných systémov, čo bolo jej primárnou oblasťou od založenia spoločnosti, pričom tento hardvér bude v rámci tuzemského trhu dodávať výlučne prostredníctvom spoločnosti HOUR. Aby bola zabezpečená kontinuita v kvalite poskytovaných služieb, súčasťou tejto zmeny je aj prechod zamestnancov CONTAL OK, ktorí zabezpečujú obchodné aktivity, poskytovanie hot-line, implementácie a vývoj softvéru identifikačných systémov, do spoločnosti HOUR.

 Viac informácií nájdete TU.

Contact Form

Wait, form is loading...

Jazyková mutácia / Select site language